TCVT RA en TCVT examineren

Certiflex is het door TVCT-RA en TCVT geaccrediteerd examenbureau voor het afnemen van examens in het verticaal transport.

TCVT_RA
TCVT-RA staat voor register administratie. Zij hebben per 01-01-2020 mandaat vanuit het SZW gekregen voor het uitgeven van registraten TCVT. Dit zijn de wettelijk verplichte schema’s.

TCVT
Daarnaast nemen wij ook examens af voor de TCVT. (Toezicht Certificatie Verticaal Transport)
Dit zijn de niet wettelijke schema’s.

HER-Certifictering
Voorwaarde voor her-certificering is, dat er gedurende de 5-jaars geldigheidstermijn van het certificaat, relevante bijscholing gevolgd wordt. Dit ter opfrissing/verdieping/verbreding van de vakbekwaamheid als machinist/hijsbegeleider. In de bijscholing moeten alle eindtermen van het betreffende certificatieschema worden behandeld.

De volgende eisen zijn daartoe geformuleerd:

 •  2 scholingsdagen of 4 dagdelen dienen te zijn gevolgd bij een door TCVT erkend scholings- /trainingsinstituut.
 • 1 scholingsdag of 2 dagdelen dienen te worden gevolgd in de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van vijf jaar.
 • 1 tweede scholingsdag of 2 dagdelen dienen te worden gevolgd in de laatste 24 maanden  van de certificatieperiode van vijf jaar. Let op: uiterlijk voor verloop van het certificaat.
 • Van de gevolgde scholing dient de deelnemer een bewijs van deelname te kunnen tonen. Dit wordt gedaan doormiddel van een aantekening in het TCVT-praktijkregistratieboekje.

Wil je als machinist in Nederland met een kraan, met een bedrijfslastmoment van 10 ton of meer, hijswerkzaamheden uitvoeren, dien je in het bezit te zijn van een geldig TCVT-RA registraat.

Voor de functie van Hijsbegeleider, Aanpikker Bouw of Keurmeester dien je in het bezit te zijn van een TCVT-certificaat voor het desbetreffende schema.
Hieronder vind je het juiste registraat/certificaat per schema.

De volgende TCVT RA examens worden door Certiflex afgenomen:

 • W4-01 : Machinist Mobiele Kraan
 • W4-02 : Machinist Funderingsmachine Klein
 • W4-03 : Machinist Funderingsmachine Groot
 • W4-04 : Machinist Autolaadkraan
 • W4-05 : Machinist Grondverzetmachine
 • W4-06 : Machinist Torenkraan vast of mobiel
 • W4-07 : Machinist Verreiker

De volgende TCVT examens worden door Certiflex afgenomen:

 • W1-02 : Keurmeester Hijs- en hefgereedschap
 • W4-08 : Hijsbegeleider
 • W4-09: Aanpikker Bouw

Tevens kunnen wij op aanvraag alle TCVT en TCVT RA examens afnemen in het Engels of Duits.

Wilt U een offerte op maat?