W1-02 :

Keurmeester Hijs- en hefgereedschap
De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema’s in het kader van Verticaal Transport. Binnen TCVT wordt gewerkt aan certificatieschema’s waarmee tot uitdrukking kan worden gebracht dat de vakbekwaamheid van de personen en de goede staat van het materieel voldoet aan de minimale veiligheidseisen.

Certificatie vormt een belangrijk hulpmiddel voor een effectiever veiligheidsbeleid binnen Verticaal Transport in zowel de publieke als de private sector. Meer informatie is te vinden op www.tcvt.nl.

Hijs- en hefgereedschap Verticaal transport is een risicovolle activiteit. Het gebruik van hijs- en hefgereedschap maakt hier onderdeel van uit. Dit heeft ertoe geleid dat voor hijs- en hefgereedschap, in nauw overleg met het bedrijfsleven Verticaal Transport, een keuringschema is opgesteld. In het verlengde van dit keuringsschema is een vakbekwaamheidprofiel ontwikkeld voor de keurmeester van deze middelen. Dit profiel betreft de keurmeester die wordt ingezet bij (alle) keuringen die worden uitgevoerd op materieel dat specifiek is bestemd voor hijsen en/of heffen.

Het vakbekwaamheidprofiel van de keurmeester is door Werkkamer 1: “Keuring Hijs- en Hefgereedschap” van de Stichting TCVT uitgewerkt in eindtermen. Vervolgens zijn hiervan de toetstermen afgeleid. De eind- en toetstermen en overige specifieke voorwaarden waaraan de examens moeten voldoen, zijn in het schema vermeld. Voor de algemene voorwaarden die aan de examinering worden gesteld, wordt verwezen naar het TCVT examenprotocol W1 (VT-416).

Dit schema voorziet in de bekwaamheid van de keurmeester ten aanzien van de meest elementaire onderzoeksmethoden conform schema W1-01, te weten: V1 t/m V3 en T4 + T8. Dit is de zogenaamde basismodule. V1: visueel controleren V2: meten V3: functioneel beproeven T4: dye penetrant T8: beproeven met (over)last

Dit schema voorziet niet in de bekwaamheid van de keurmeester ten aanzien van niet-destructief testen conform schema W1-01, te weten: magnetic particle inspection (T5), ultrasoon (T6) en edy current (T7). Hiervoor bestaan afzonderlijke, specifieke certificaten. T4 geldt als een indicatieve methode aan de hand waarvan de keurmeester bepaalt in hoeverre T5 t/m T8 noodzakelijk zijn.

Wilt U een offerte op maat?