W4-01 :

Machinist Mobiele Kraan

Dit registratieschema bevat de eisen op het gebied van veilig hijsen waaraan een te registreren machinist dient te voldoen om te worden geregistreerd in het Register Kraanmachinisten als machinist mobiele kraan alsmede de eisen aan het proces van persoonsregistratie.
De te registreren machinist voert hijswerkzaamheden uit met een mobiele kraan, dat wil zeggen een mobiele kraan geschikt voor het hijsen van vrijhangende lasten, met tenminste een bedrijfslastmo­ment van 10 tonmeter. Hijswerkzaamheden bestaan onder meer uit laden, lossen en verplaatsen van vrijhangende lading/lasten.

Daar waar in dit schema wordt gesproken over de Registratie Instelling wordt gedoeld op de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie (hierna: TCVT RA). In verband met het beheer van het Register Kraanmachinisten heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan TCVT RA mandaat, volmacht en machtiging
verleend en TCVT RA aangewezen als verwerker in de zin van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met TCVT RA een verwerkersovereenkomst, alsmede een algemene overeenkomst met algemene afspraken over het beheer van het Register Kraanmachinisten afgesloten.

Wilt U een offerte op maat?