W4-02 :

Machinist Funderingsmachine Klein

Dit registratieschema bevat de eisen op het gebied van veilig hijsen waaraan een te registreren machinist dient te voldoen om te worden geregistreerd in het Register Kraanmachinisten als machinist funderingsmachine klein alsmede de eisen aan het proces van persoonsregistratie.
De te registreren machinist voert hijswerkzaamheden uit met een funderingsmachine klein, dat wil zeggen een funderingsmachine met een eigen massa inclusief uitrustingen en funderingselement die gelijk is aan of minder is dan 30 ton, een totale hoogte heeft van minder dan 10 meter en die fundeĀ­ringselementen korter dan 10 meter verwerkt.

Daar waar in dit schema wordt gesproken over de Registratie Instelling wordt gedoeld op de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie (hierna: TCVT RA). In verband met het beheer van het Register Kraanmachinisten heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan TCVT RA mandaat, volmacht en machtiging verleend en TCVT RA aangewezen als verwerker in de zin van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met TCVT RA een verwerkersovereenkomst, alsmede een algemene overeenkomst met algemene afspraken over het beheer van het Register Kraanmachinisten afgesloten.

Wilt U een offerte op maat?