W4-06 :

Machinist Torenkraan vast of mobiel
Dit registratieschema bevat de eisen op het gebied van veilig hijsen waaraan een te registreren machinist dient te voldoen om te worden geregistreerd in het Register Kraanmachinisten als machinist torenkraan alsmede de eisen aan het proces van persoonsregistratie.
De te registreren machinist voert hijswerkzaamheden uit met een toren kraan, dat wil zeggen een torenvormige hijskraan, in vaste opstelling (incl. op rails) of mobiel, waarvan het maximumbedrijfs­lastmoment 10 tonmeter of meer bedraagt of de giek 20 meter of hoger boven het vlak van de ondersteuning van de kraan bevestigd is. Hijswerkzaamheden bestaan onder meer uit laden, lossen en verplaatsen van vrijhangende lading/lasten.

Daar waar in dit schema wordt gesproken over de Registratie Instelling wordt gedoeld op de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie (hierna: TCVT RA). In verband met het beheer van het Register Kraanmachinisten heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan TCVT RA mandaat, volmacht en machtiging verleend en TCVT RA aangewezen als verwerker in de zin van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met TCVT RA een verwerkersovereenkomst, alsmede een algemene overeenkomst met algemene afspraken over het beheer van het Register Kraanmachinisten afgesloten.

Wilt U een offerte op maat?