W4-08 :

Hijsbegeleider

De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema’s in het kader van Verticaal Transport. Binnen TCVT wordt gewerkt aan certificatieschema’s waarmee tot uitdrukking kan worden gebracht dat de vakbekwaamheid van de personen en de goede staat van het materieel voldoet aan de minimale veiligheidseisen. 
 
Certificatie vormt een belangrijk hulpmiddel voor een effectiever veiligheidsbeleid binnen Verticaal Transport in zowel de publieke als de private sector. De volgende typen kunnen worden onderscheiden: A. wettelijke verplicht waarin men toetst aan wettelijke normen, bijvoorbeeld bij risicovolle beroepsactiviteiten. Het TCVT Certificaat is het bewijs dat wordt voldaan aan de wettelijke normen; B. vrijwillig, waarbij betrokken partijen afspraken maken over de invulling van algemeen gestelde wettelijke voorschriften; Het TCVT Certificaat is een bewijs dat wordt voldaan aan de algemeen gestelde wettelijke voorschriften; Meer informatie is te vinden op www.tcvt.nl
 
 

Aanslaan van lasten Veel ongevallen in het verticaal transport zijn te wijten aan de instabiliteit van de last (last valt, aanhaken, lossen en positioneren van de last, last zwenkt).
 
Het vakbekwaamheidprofiel van de hijsbegeleider is door Werkkamer 4 van TCVT uitgewerkt in eindtermen voor zowel het theoriegedeelte als voor het praktijkgedeelte.  Vervolgens zijn hiervan de toetstermen afgeleid. Daarna zijn per toetsterm theorievragen en praktijkopdrachten opgesteld. De eind- en toetstermen en overige specifieke voorwaarden waaraan de examens moeten voldoen, zijn in het onderhavige schema vermeld. 

Wilt U een offerte op maat?